Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Titel:

Advances in Entrepreneurship, firm emergence, and growth

Författare:

Jerome A. Katz

Förlag:

JAI Press

Utgivningsår:

1997

ISBN:

0-7623-0003-5

Advances in Entrepreneurship, firm emergence, and growth

I Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence, and Growth kan temat sägas vara omvälvning. Boken täcker en rad områden. Bland annat teknologibaserar entreprenörskap, ekonomisk utveckling, identifiering av möjligheter samt internationellt entreprenörskap. I den sistnämnda menar författarna att teknologiska förändringar och ökad globalisering förändrar branschkonkurrensens utseende och alt detta är något som entreprenörer bör dra nytta av. Faktorer som uppmuntrar och underlättar entreprenörens expansion till andra länder tas upp. Samtidigt uppmanas entreprenören till eftertanke då tidigare studier visat att små, nischade företag oftare misslyckas med sin internationalisering än större med fler verksamhetsgrenar.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Mest läst

Sök

Arkiv