Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Search

Titel:

Academic Spin-offs – The Role of Routinized Behaviours in New Venture Success

Författare:

Ziad El-Awad

Förlag:

Palgrave Macmillan

Utgivningsår:

2023

ISBN:

978-3-031-22283-2

Academic Spin-offs – The Role of Routinized Behaviours in New Venture Success

Nya företag med ursprung i forskning från universitet och högskolor – så kallade akademiska avknoppningar – ses ofta som framtidens hopp. Men den tidiga utvecklingsfasen brukar kännetecknas av stora utmaningar. Rollerna är nya och andra uppgifter står för dörren. Till exempel är kunskapen om forskningsinnovationen ofta starkt knuten till grundaren/grundarna, och innovationen okänd på marknaden.

Vid en kommersialisering måste kunskapen överföras till hela organisationen, och de akademiska entreprenörerna måste arbeta hårt för att bevisa sig själva för olika intressenter. Dessutom tillfaller helt nya uppgifter och ansvarsområden till individerna i teamet. Att kommersialisera en forskningsinnovation är rätt och slätt något helt annat än att bedriva forskning.

Boken Academic Spin-offs – The Role of Routinized Behaviours in New Venture Success lyfter fram de unika utmaningar som akademiska avknoppningar står inför, och diskuterar vikten av att utveckla rutiner när man startar den här typen av företag. Rutinerna spelar enligt författaren en avgörande roll för anpassning, lärande och framgång. Boken avslutas med råd och vägledning till entreprenörer som startar avknoppningsföretag.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Mest läst

Search

Arkiv