Estrad http://www.esbri.se sv 2013 ESBRI Öppna föreläsningar om entreprenörskap, innovation och småföretagande ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning Estrad är öppna föreläsningar om entreprenörskap, innovation och småföretagande. ESBRI arrangerar 9-10 kostnadsfria Estradföreläsningar varje år, och har så gjort sedan hösten 1997. Estrad genomförs i Stockholm men livesänds också på webben. Efteråt går det att ta del av Estrad genom podcasts eller via ESBRIs webb-tv. Estrad är öppna föreläsningar om entreprenörskap, innovation och småföretagande. ESBRI arrangerar 9-10 kostnadsfria Estradföreläsningar varje år, och har så gjort sedan hösten 1997. Estrad genomförs i Stockholm men livesänds också på webben. Efteråt går det att ta del av Estrad genom podcasts eller via ESBRIs webb-tv. no ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning webmaster@esbri.se Socialt entreprenörskap (del 1) ESBRI Både solskenshistorier och orosmoln Estradföreläsning med docent Ester Barinaga, Copenhagen Business School, och filosofie doktor Malin Gawell, ESBRI, 30 jan 2012. Del 1. http://esbri.se/downloads/estrad_jan_2012_1.mp3 Tue, 31 Jan 2012 10:00:00 GMT 57:29 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Socialt entreprenörskap (del 2) ESBRI Både solskenshistorier och orosmoln Estradföreläsning med docent Ester Barinaga, Copenhagen Business School, och filosofie doktor Malin Gawell, ESBRI, 30 jan 2012. Del 2. http://esbri.se/downloads/estrad_jan_2012_2.mp3 Tue, 31 Jan 2012 10:01:00 GMT 41:17 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Universities, patents and innovation (del 1) ESBRI What's in it for the entrepreneurs? Estradföreläsning med Professor Maureen McKelvey, Göteborgs universitet, 21 februari 2012. Del 1. http://esbri.se/downloads/estrad-feb-2012_1.mp3 Wed, 22 Feb 2012 10:00:00 GMT 50:24 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Universities, patents and innovation (del 2) ESBRI What's in it for the entrepreneurs? Estradföreläsning med Professor Maureen McKelvey, Göteborgs universitet, 21 februari 2012. Del 2. http://esbri.se/downloads/estrad-feb-2012_2.mp3 Wed, 22 Feb 2012 10:01:00 GMT 35:54 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation IT som hävstång för mindre företag (del 1) ESBRI Hur kan IKT bidra till nätverkande och företagsutveckling och vad bör man tänka på som företagare? Estradföreläsning med filosofie doktor Vinit Parida, biträdande professor Mats Westerberg och professor Håkan Ylinenpää, alla från Luleå tekniska universitet och CiiR, 19 mars 2012. Del 1. http://esbri.se/downloads/estrad-mars-2012_1.mp3 Tue, 20 Mar 2012 10:00:00 GMT 50:44 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation IT som hävstång för mindre företag (del 2) ESBRI Hur kan IKT bidra till nätverkande och företagsutveckling och vad bör man tänka på som företagare? Estradföreläsning med filosofie doktor Vinit Parida, biträdande professor Mats Westerberg och professor Håkan Ylinenpää, alla från Luleå tekniska universitet och CiiR, 19 mars 2012. Del 2. http://esbri.se/downloads/estrad-mars-2012_2.mp3 Tue, 20 Mar 2012 10:01:00 GMT 46:47 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Entreprenören och skatterna (del 2) ESBRI Kan Sverige bli mer entreprenöriellt genom förändringar i skattesystemet? Estradföreläsning med professor Magnus Henrekson, vd för Institutet för Näringslivsforskning (IFN), 16 april 2012. Del 2. http://esbri.se/downloads/estrad-april-2012_2.mp3 Tue, 17 Apr 2012 10:01:00 GMT 52:34 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Entreprenören och skatterna (del 1) ESBRI Kan Sverige bli mer entreprenöriellt genom förändringar i skattesystemet? Estradföreläsning med professor Magnus Henrekson, vd för Institutet för Näringslivsforskning (IFN), 16 april 2012. Del 1. http://esbri.se/downloads/estrad-april-2012_1.mp3 Tue, 17 Apr 2012 10:00:00 GMT 57:39 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Matiga innovationer ESBRI Om potentialen inom svensk livsmedelsindustri Estradföreläsning med teknologie doktor Märit Beckeman och ekonomie doktor Magnus Nilsson, båda från Lunds universitet, 23 maj 2012. http://esbri.se/downloads/estrad_maj_2012.mp3 Thu, 24 May 2012 10:00:00 GMT 01:45:24 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Entreprenörskap i etablerade företag (del 1) ESBRI En nödvändighet för överlevnad Estradföreläsning med professor Ivo Zander, Uppsala universitet, 11 september 2012. http://esbri.se/downloads/estrad-sept-2012_1.mp3 Wed, 12 Sep 2012 10:00:00 GMT 32:43 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Entreprenörskap i etablerade företag (del 2) ESBRI En nödvändighet för överlevnad Estradföreläsning med professor Ivo Zander, Uppsala universitet, 11 september 2012. http://esbri.se/downloads/estrad-sept-2012_2.mp3 Wed, 12 Sep 2012 10:01:00 GMT 49:17 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Estrad special: Born globals - nystartade, innovativa och internationella (del 1) ESBRI - Professor Svante Andersson och doktorand Hélène Laurell, båda från Högskolan i Halmstad, 19 februari 2013. Patrik Byhmer, vd i ett born global-företag, kommenterar. I samband med prisutdelningen medverkar vinnaren av "Årets mentor 2012 för befintliga företag", Marie Ahlgren, chef för Affärsrådgivning på ALMI Företagspartner och näringsminister Annie Lööf som prisutdelare. http://esbri.se/downloads/estrad-okt-2012_1.mp3 Tue, 23 Oct 2012 10:00:00 GMT 01:08:51 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Estrad special: Born globals - nystartade, innovativa och internationella (del 2) ESBRI - Professor Svante Andersson och doktorand Hélène Laurell, båda från Högskolan i Halmstad, 19 februari 2013. Patrik Byhmer, vd i ett born global-företag, kommenterar. I samband med prisutdelningen medverkar vinnaren av "Årets mentor 2012 för befintliga företag", Marie Ahlgren, chef för Affärsrådgivning på ALMI Företagspartner och näringsminister Annie Lööf som prisutdelare. http://esbri.se/downloads/estrad-okt-2012_2.mp3 Tue, 23 Oct 2012 10:01:00 GMT 41:09 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Är det bara innovation vi vill ha? (del 1) ESBRI Nyttiggörande ur ett bredare perspektiv Estradföreläsning med professor Sverker Sörlin, KTH, 12 november 2012. http://esbri.se/downloads/estrad-nov-2012_1.mp3 Tue, 13 Nov 2012 10:00:00 GMT 01:00:41 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Är det bara innovation vi vill ha? (del 2) ESBRI Nyttiggörande ur ett bredare perspektiv Estradföreläsning med professor Sverker Sörlin, KTH, 12 november 2012. http://esbri.se/downloads/estrad-nov-2012_2.mp3 Tue, 13 Nov 2012 10:01:00 GMT 41:56 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Moving entrepreneurship forward ESBRI - Estradföreläsning med Maria Elmquist, Chalmers tekniska högskola, Bill Gartner, Clemson University, USA, Carin Holmquist, Handelshögskolan i Stockholm, Bengt Johannisson, Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping, Vinit Parida, Luleå tekniska universitet, Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm och Caroline Wigren-Kristoferson, Lunds universitet, 12 december 2012. http://esbri.se/downloads/estrad-dec-2012.mp3 Thu, 13 Dec 2012 10:00:00 GMT 01:30:44 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Radikala entreprenörer – om det svenska samhällets behov av olydnad (del 2) ESBRI - Estradföreläsning med Bengt Johannisson, Linnéuniversitetet, och Caroline Wigren-Kristoferson, Lunds universitet, 6 oktober 2015. http://esbri.se/downloads/estrad-okt-2015_2.mp3 Wed, 14 Oct 2015 17:01:00 GMT 28:52 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Kreativitet, kvalitet och konkurrenskraft (del 1) ESBRI - Estradföreläsning med docent Johan Jansson och professor Dominic Power, Uppsala universitet, 23 januari 2013. http://esbri.se/downloads/estrad-jan-2013_1.mp3 Thu, 24 Jan 2013 10:00:00 GMT 44:51 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Kreativitet, kvalitet och konkurrenskraft (del 2) ESBRI - Estradföreläsning med docent Johan Jansson och professor Dominic Power, Uppsala universitet, 23 januari 2013. http://esbri.se/downloads/estrad-jan-2013_2.mp3 Thu, 24 Jan 2013 10:01:00 GMT 49:35 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Ägarskiftet som möjlighet (del 2) ESBRI - Estradföreläsning med ekonomie doktor Kajsa Haag och professor Leif Melin, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, samt filosofie doktor Christine Tidåsen, Linnéuniversitetet, 19 februari 2013. http://esbri.se/downloads/estrad-feb-2013_2.mp3 Wed, 20 Feb 2013 10:01:00 GMT 41:04 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Ägarskiftet som möjlighet (del 1) ESBRI - Estradföreläsning med ekonomie doktor Kajsa Haag och professor Leif Melin, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, samt filosofie doktor Christine Tidåsen, Linnéuniversitetet, 19 februari 2013. http://esbri.se/downloads/estrad-feb-2013_1.mp3 Wed, 20 Feb 2013 10:00:00 GMT 58:34 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Företagande på landsbygden – mer än en livsstil (del 1) ESBRI - Estradföreläsning med professor Martin Andersson och docent Caroline Wigren-Kristoferson, Lunds universitet, 11 mars 2013. Landsbygdsföretagaren Frida Jönsson och Christel Gustafsson, Jordbruksverket, medverkar också. http://esbri.se/downloads/estrad-mars-2013_1.mp3 Tue, 12 Mar 2013 10:00:00 GMT 47:59 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Företagande på landsbygden – mer än en livsstil (del 2) ESBRI - Estradföreläsning med professor Martin Andersson och docent Caroline Wigren-Kristoferson, Lunds universitet, 11 mars 2013. Landsbygdsföretagaren Frida Jönsson och Christel Gustafsson, Jordbruksverket, medverkar också. http://esbri.se/downloads/estrad-mars-2013_2.mp3 Tue, 12 Mar 2013 10:01:00 GMT 49:56 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Därför är tillväxt i nya företag dåligt (del 1) ESBRI - Estradföreläsning med professor Frédéric Delmar, Lunds universitet och IFN, 10 april 2013. http://esbri.se/downloads/estrad-april-2013_1.mp3 Thu, 11 Apr 2013 10:00:00 GMT 48:01 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Därför är tillväxt i nya företag dåligt (del 2) ESBRI - Estradföreläsning med professor Frédéric Delmar, Lunds universitet och IFN, 10 april 2013. http://esbri.se/downloads/estrad-april-2013_2.mp3 Thu, 11 Apr 2013 10:01:00 GMT 42:43 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Disruptiva innovationer ESBRI Om Kodak moments och Nokias kollaps Estradföreläsning med teknologie doktor Christian Sandström, Chalmers och Ratio, 4 juni 2013. http://esbri.se/downloads/estrad-juni-2013.mp3 Wed, 5 Jun 2013 10:00:00 GMT 01:32:54 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Always looking for the “new” new thing (del 1) ESBRI How Silicon Valley evolved and what Sweden can learn from it Estradföreläsning med professor Martin Kenney, University of California, Davis, 12 september 2013. http://esbri.se/downloads/estrad-sept-2013_1.mp3 Tue, 17 Sep 2013 11:57:00 GMT 58:37 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Always looking for the “new” new thing (del 2) ESBRI How Silicon Valley evolved and what Sweden can learn from it Estradföreläsning med professor Martin Kenney, University of California, Davis, 12 september 2013. http://esbri.se/downloads/estrad-sept-2013_2.mp3 Tue, 17 Sep 2013 11:58:00 GMT 32:12 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Hackers, makers and crowdfunders ESBRI Lowering the barriers to entrepreneurship Estradföreläsning med professor Howard Aldrich, University of North Carolina, Chapel Hill, 30 september 2013. http://esbri.se/downloads/estrad-30sep-2013_1.mp3 Wed, 2 Oct 2013 10:00:00 GMT 01:04:45 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Årets Mentor 2013 ESBRI Lowering the barriers to entrepreneurship Utdelning av ALMI Företagspartners pris "Årets Mentor 2013 för befintliga företag", 30 september 2013. Priset delades ut i samband med Estradföreläsningen "Hackers, makers and crowdfunders - Lowering the barriers to entrepreneurship" http://esbri.se/downloads/estrad-30sep-2013_2.mp3 Wed, 2 Oct 2013 10:01:00 GMT 23:36 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Entreprenören – mellan förhoppningar och realitet (del 1) ESBRI - Estradföreläsning med professor Alexandra Waluszewski, Uppsala universitet, 20 november 2013. http://esbri.se/downloads/estrad-nov-2013_1.mp3 Fri, 22 Nov 2013 16:00:00 GMT 48:35 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Entreprenören – mellan förhoppningar och realitet (del 2) ESBRI - Estradföreläsning med professor Alexandra Waluszewski, Uppsala universitet, 20 november 2013. http://esbri.se/downloads/estrad-nov-2013_2.mp3 Fri, 22 Nov 2013 16:01:00 GMT 46:44 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Entreprenörskap och psykisk ohälsa ESBRI - Estradföreläsning med professor Johan Wiklund, Syracuse University, 9 dec 2013. Professor Anne-Liis von Knorring, Uppsala universitet, medverkar också. http://esbri.se/downloads/estrad-dec-2013.mp3 Fri, 20 Dec 2013 14:05:00 GMT 01:32:31 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Kan vi rädda innovationen från sig själv? ESBRI - Estradföreläsning med professor Alf Rehn, Åbo Akademi, 15 jan 2014. http://esbri.se/downloads/estrad-jan-2014.mp3 Fri, 17 Jan 2014 10:00:00 GMT 19:40 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Riskvilligt kapital – statens roll och entreprenörens perspektiv (del 2) ESBRI - Estradföreläsning med ekonomie doktor Sofia Avdeitchikova, Tillväxtanalys och universitetslektor Anders Isaksson, Chalmers, 13 februari 2014. http://esbri.se/downloads/estrad-feb-2014_2.mp3 Mon, 24 Feb 2014 16:20:00 GMT 42:10 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Riskvilligt kapital – statens roll och entreprenörens perspektiv (del 1) ESBRI - Estradföreläsning med ekonomie doktor Sofia Avdeitchikova, Tillväxtanalys och universitetslektor Anders Isaksson, Chalmers, 13 februari 2014. http://esbri.se/downloads/estrad-feb-2014_1.mp3 Mon, 24 Feb 2014 16:20:01 GMT 51:42 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Attraktiva städer ESBRI Var vill vi egentligen bo, och hur påverkar det tillväxten? Estradföreläsning med professor Charlotta Mellander, Högskolan i Jönköping, 18 mars 2014. http://esbri.se/downloads/estrad-mars-2014.mp3 Fri, 21 Mar 2014 16:20:00 GMT 01:23:09 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Googlemodellen – att leda för innovation i en snabbföränderlig värld ESBRI Att leda för innovation i en snabbföränderlig värld Estradföreläsning med Teknologie doktor Annika Steiber, Strategos Inc., 7 april 2014. http://esbri.se/downloads/estrad-april-2014.mp3 Fri, 11 Apr 2014 11:50:00 GMT 01:28:49 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Utlandsföddas roll för företagens utrikeshandel ESBRI - Estradföreläsning med Andreas Hatzigeorgiou, Lunds universitet och Utrikesdepartementet samt Magnus Lodefalk, Örebro universitet, 14 maj 2014. http://esbri.se/downloads/estrad-maj-2014.mp3 Mon, 19 May 2014 13:55:00 GMT 01:29:53 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Så skapar du nya värden för kunden (del 1) ESBRI - Estradföreläsning med Per Kristensson, Karlstads universitet, 4 september 2014. http://esbri.se/downloads/estrad-sep-2014_1.mp3 Wed, 10 Sep 2014 17:40:00 GMT 44:42 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Så skapar du nya värden för kunden (del 2) ESBRI - Estradföreläsning med Per Kristensson, Karlstads universitet, 4 september 2014. http://esbri.se/downloads/estrad-sep-2014_2.mp3 Wed, 10 Sep 2014 17:41:00 GMT 47:38 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Är 3D-printing verkligen en industriell revolution? – Lärdomar från en bransch som redan ställt om (del 1) ESBRI - Estradföreläsning med Christian Sandström, Chalmers och Ratio, 1 oktober 2014. http://esbri.se/downloads/estrad-okt-2014_del1.mp3 Tue, 21 Oct 2014 10:45:00 GMT 50:43 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Är 3D-printing verkligen en industriell revolution? – Lärdomar från en bransch som redan ställt om (del 2) ESBRI - Estradföreläsning med Christian Sandström, Chalmers och Ratio, 1 oktober 2014. http://esbri.se/downloads/estrad-okt-2014_del2.mp3 Tue, 21 Oct 2014 10:45:10 GMT 48:05 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Social innovation – för en mer genusinkluderande framtid? ESBRI - Estradföreläsning med Malin Lindberg, docent vid Luleå tekniska universitet och Pernilla Alexandersson, vd Add Gender, 19 november 2014. http://esbri.se/downloads/estrad-nov-2014.mp3 Fri, 21 Nov 2014 10:00:00 GMT 01:27:17 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Tillväxten hotar tillväxtföretag – Myten om de lönsamma snabbväxarna ESBRI - Estradföreläsning med Malin Brännback, Åbo Akademi och Stockholms universitet, 8 december 2014. http://esbri.se/downloads/estrad-dec-2014.mp3 Wed, 10 Dec 2014 10:00:00 GMT 01:21:42 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation What Entrepreneurs and Angels Should Do Before They Dance (part 1) ESBRI - Estradföreläsning med John Mullins, London Business School, Storbritannien, 28 januari 2015. http://esbri.se/downloads/estrad-jan-2015_1.mp3 Wed, 4 Feb 2015 17:45:00 GMT 48:11 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation What Entrepreneurs and Angels Should Do Before They Dance (part 2) ESBRI - Estradföreläsning med John Mullins, London Business School, Storbritannien, 28 januari 2015. http://esbri.se/downloads/estrad-jan-2015_2.mp3 Wed, 4 Feb 2015 17:46:00 GMT 35:22 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Företaget och juridiken (del 1) ESBRI - Estradföreläsning med Boel Flodgren, Lunds universitet, 16 februari 2015. http://esbri.se/downloads/estrad-feb-2015_1.mp3 Wed, 18 Feb 2015 17:59:00 GMT 44:11 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Företaget och juridiken (del 2) ESBRI - Estradföreläsning med Boel Flodgren, Lunds universitet, 16 februari 2015. http://esbri.se/downloads/estrad-feb-2015_2.mp3 Wed, 18 Feb 2015 18:00:00 GMT 48:40 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Re:mixed, re:used and re:produced - Entrepreneurial systems in the 21st century ESBRI - Estradföreläsning med Saara Taalas, Linnéuniversitetet, Växjö, 13 april 2015. http://esbri.se/downloads/estrad-april-2015_1.mp3 Thu, 16 Apr 2015 09:25:00 GMT 46:30 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Re:mixed, re:used and re:produced - Entrepreneurial systems in the 21st century ESBRI - Estradföreläsning med Saara Taalas, Linnéuniversitetet, Växjö, 13 april 2015. http://esbri.se/downloads/estrad-april-2015_2.mp3 Thu, 16 Apr 2015 09:25:01 GMT 48:15 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Cirkulära affärsmodeller – möjligheter och utmaningar för svensk tillverkningsindustri ESBRI - Estradföreläsning med Thomas Nyström och Mats Williander, forskningsinstitutet Viktoria Swedish ICT, 26 maj 2015. http://esbri.se/downloads/estrad-maj-2015.mp3 Tue, 2 Jun 2015 15:10:00 GMT 01:28:45 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation From Inspiration to Implementation - How to bring your ideas to life (del 1) ESBRI - Estradföreläsning med Tina Seelig, Stanford University, USA, 7 september 2015. http://esbri.se/downloads/estrad-sep-2015_1.mp3 Mon, 14 Sep 2015 09:25:00 GMT 46:13 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation From Inspiration to Implementation - How to bring your ideas to life (del 2) ESBRI - Estradföreläsning med Tina Seelig, Stanford University, USA, 7 september 2015. http://esbri.se/downloads/estrad-sep-2015_2.mp3 Mon, 14 Sep 2015 09:25:01 GMT 23:20 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Radikala entreprenörer – om det svenska samhällets behov av olydnad (del 1) ESBRI - Estradföreläsning med Bengt Johannisson, Linnéuniversitetet, och Caroline Wigren-Kristoferson, Lunds universitet, 6 oktober 2015. http://esbri.se/downloads/estrad-okt-2015_1.mp3 Wed, 14 Oct 2015 17:00:00 GMT 01:00:30 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Entreprenörskap i utbildningen - lär för en osäker framtid (del 1) ESBRI - Estradföreläsning med Mats Lundqvist och Karen Williams Middleton, Chalmers entreprenörskola, 19 november 2015. http://esbri.se/downloads/estrad-nov-2015_1.mp3 Wed, 2 Dec 2015 17:00:00 GMT 55:12 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Entreprenörskap i utbildningen - lär för en osäker framtid (del 2) ESBRI - Estradföreläsning med Mats Lundqvist och Karen Williams Middleton, Chalmers entreprenörskola, 19 november 2015. http://esbri.se/downloads/estrad-nov-2015_2.mp3 Wed, 2 Dec 2015 17:01:00 GMT 45:19 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Mentorskap och konflikter: Affärsänglar livsviktiga för nya företag ESBRI - Estradföreläsning med doktor Andreas Fili, KTH, 8 december 2015. http://esbri.se/downloads/estrad-dec-2015.mp3 Tue, 15 Dec 2015 15:00:00 GMT 01:06:45 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Open Innovation – How can I use the crowd? (del 2) ESBRI - Estradföreläsning med Karim R Lakhani, Harvard Business School, USA, 26 februari 2016. Johann Füller, University of Innsbruck, kommenterade föreläsningen. http://esbri.se/downloads/estrad-feb-2016_2.mp3 Thu, 17 Mar 2016 14:15:01 GMT 01:09:41 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Open Innovation – How can I use the crowd? (del 2) ESBRI - Estradföreläsning med Karim R Lakhani, Harvard Business School, USA, 26 februari 2016. Johann Füller, University of Innsbruck, kommenterade föreläsningen. http://esbri.se/downloads/estrad-feb-2016_1.mp3 Thu, 17 Mar 2016 14:15:00 GMT 30:07 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Kreativ på jobbet – så funkar det (del 1) ESBRI - Estradföreläsning med Filosofie doktor Leif Denti, Göteborgs universitet, 15 mars 2016. http://esbri.se/downloads/estrad-mar-2016_1.mp3 Wed, 6 Mar 2016 15:30:00 GMT 01:03:22 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Kreativ på jobbet – så funkar det (del 2) ESBRI - Estradföreläsning med Filosofie doktor Leif Denti, Göteborgs universitet, 15 mars 2016. http://esbri.se/downloads/estrad-mar-2016_2.mp3 Wed, 6 Mar 2016 15:30:01 GMT 39:12 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Design thinking – Ett sätt att öka innovationskraften? (del 1) ESBRI - Estradföreläsning med Lisa Carlgren och Maria Elmquist, Chalmers tekniska högskola, 20 april 2016. http://esbri.se/downloads/estrad-apr-2016_1.mp3 Mon, 2 May 2016 15:17:00 GMT 46:51 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Design thinking – Ett sätt att öka innovationskraften? (del 2) ESBRI - Estradföreläsning med Lisa Carlgren och Maria Elmquist, Chalmers tekniska högskola, 20 april 2016. http://esbri.se/downloads/estrad-apr-2016_2.mp3 Mon, 2 May 2016 15:17:01 GMT 52:07 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Experiment och exploatering – Så samverkar företagen i entreprenöriella innovationssystem (del 1) ESBRI - Estradföreläsning med Åsa Lindholm Dahlstrand, Lunds universitet, 16 maj 2016. http://esbri.se/downloads/estrad-maj-2016_1.mp3 Wed, 25 May 2016 16:21:00 GMT 50:37 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Experiment och exploatering – Så samverkar företagen i entreprenöriella innovationssystem (del 2) ESBRI - Estradföreläsning med Åsa Lindholm Dahlstrand, Lunds universitet, 16 maj 2016. http://esbri.se/downloads/estrad-maj-2016_2.mp3 Wed, 25 May 2016 16:21:01 GMT 35:41 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Digital innovation – Nya värden i en ny värld ESBRI - Estradföreläsning med Katrin Jonsson och Ulrika H. Westergren, Swedish Center for Digital Innovation (SCDI), Umeå universitet, 2 juni 2016. http://esbri.se/downloads/estrad-juni-2016.mp3 Thu, 30 June 2016 15:30:00 GMT 01:30:48 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Innovation in health care – Lessons from the venturesome economy ESBRI - Estradföreläsning med Amar Bhidé, Tufts University, USA, 29 augusti 2016. http://esbri.se/downloads/estrad-aug-2016.mp3 Tue, 6 Sep 2016 15:00:00 GMT 01:25:54 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Kollektiv kreativitet som innovationsmotor – Så gör svenska storföretag ESBRI - Estradföreläsning med Jennie Björk, KTH, och Magnus Karlsson, KTH samt Ericsson, 17 oktober 2016. http://esbri.se/downloads/estrad-okt-2016.mp3 Wed, 19 Oct 2016 17:30:00 GMT 01:31:58 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Jämställdhet – för bättre business (del 1) ESBRI - Estradföreläsning med Jeaneth Johansson och Aija Voitkane, Luleå tekniska universitet, 21 november 2016. http://esbri.se/downloads/estrad-nov-2016_1.mp3 Wed, 7 Dec 2016 17:10:00 GMT 53:35 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Jämställdhet – för bättre business (del 2) ESBRI - Estradföreläsning med Jeaneth Johansson och Aija Voitkane, Luleå tekniska universitet, 21 november 2016. http://esbri.se/downloads/estrad-nov-2016_2.mp3 Wed, 7 Dec 2016 17:11:00 GMT 26:36 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Being Entrepreneurial: Practices to develop your entrepreneurial mindset (del 1) ESBRI - Estradföreläsning med Candida Brush, Babson College, USA, 2 december 2016. http://esbri.se/downloads/estrad-dec-2016_1.mp3 Thu, 5 Jan 2017 15:55:00 GMT 42:56 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Being Entrepreneurial: Practices to develop your entrepreneurial mindset (del 2) ESBRI - Estradföreläsning med Candida Brush, Babson College, USA, 2 december 2016. http://esbri.se/downloads/estrad-dec-2016_1.mp3 Thu, 5 Jan 2017 15:55:01 GMT 38:00 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Global innovation networks and regional dynamics: What do we know and what are the blind spots? (del 1) ESBRI - Estradföreläsning med Cristina Chaminade, Lunds universitet, 18 januari 2017. http://esbri.se/downloads/estrad-jan-2017_1.mp3 Thu, 2 Feb 2017 14:13:00 GMT 43:10 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Global innovation networks and regional dynamics: What do we know and what are the blind spots? (del 2) ESBRI - Estradföreläsning med Cristina Chaminade, Lunds universitet, 18 januari 2017. http://esbri.se/downloads/estrad-jan-2017_2.mp3 Thu, 2 Feb 2017 14:13:01 GMT 42:36 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Om konsten att stärka företag med tillväxtpotential (del 1) ESBRI - Estradföreläsning med professor Magnus Klofsten, Linköpings universitet, samt Johan Ahlström och Tord Lendau, entreprenörer och styrelseproffs, 6 mars 2017. http://esbri.se/downloads/estrad-mars-2017_1.mp3 Tue, 14 Mar 2017 15:10:00 GMT 41:11 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Om konsten att stärka företag med tillväxtpotential (del 2) ESBRI - Estradföreläsning med professor Magnus Klofsten, Linköpings universitet, samt Johan Ahlström och Tord Lendau, entreprenörer och styrelseproffs, 6 mars 2017. http://esbri.se/downloads/estrad-mars-2017_2.mp3 Tue, 14 Mar 2017 15:10:01 GMT 50:19 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation The death of business models (del 1) ESBRI - Estradföreläsning med Terrence Brown, KTH, 4 april 2017. http://esbri.se/downloads/estrad-april-2017_1.mp3 Mon, 10 Apr 2017 16:00:00 GMT 41:02 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation The death of business models (del 2) ESBRI - Estradföreläsning med Terrence Brown, KTH, 4 april 2017. http://esbri.se/downloads/estrad-april-2017_2.mp3 Mon, 10 Apr 2017 16:00:01 GMT 42:53 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Innovation in your box: Why meaning – not ideas – is the key to success (del 1) ESBRI - Estradföreläsning med Roberto Verganti och Åsa Öberg, Politecnico di Milano, Italien, 9 maj 2017. http://esbri.se/downloads/estrad-maj-2017_1.mp3 Fri, 12 May 2017 15:22:00 GMT 42:34 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Innovation in your box: Why meaning – not ideas – is the key to success (del 2) ESBRI - Estradföreläsning med Roberto Verganti och Åsa Öberg, Politecnico di Milano, Italien, 9 maj 2017. http://esbri.se/downloads/estrad-maj-2017_2.mp3 Fri, 12 May 2017 15:22:01 GMT 50:42 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation 10 entrepreneurial lessons from 20 years of research ESBRI - Estradföreläsning med Bill Gartner, Babson College, USA, och Linnéuniversitetet, 11 september 2017. http://esbri.se/downloads/estrad-sep-2017.mp3 Tue, 12 Sep 2017 14:50:00 GMT 01:17:34 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation Med patent som kompass ESBRI – Lärdomar från Karolinska institutets innovationslandskap Estradföreläsning med Charlotta Dahlborg och Danielle Lewensohn, Karolinska institutet, 18 oktober 2017. http://esbri.se/downloads/estrad-okt-2017.mp3 Fri, 20 Oct 2017 14:50:00 GMT 01:26:09 estrad, entreprenörskap, forskning, livsmedel, innovation